0%
Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

Dotazník přístupnosti pro osoby s SPU

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou účasti v dotazníkovém šetření s názvem „Překážky využití informačních a komunikačních technologií a možnosti rozvoje ICT gramotnosti u osob s limitovanou schopností přístupu k informacím“ realizované Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy.

Téma přístupnosti v souvislosti s ICT technologiemi je v rámci výzkumu řešeno jako reakce na digitalizaci společnosti a nárůst vyloučení některých skupin populace v souvislosti se zaváděním digitálních technologií do každodenního života. Z důvodu přesného pojmenování problémů s přístupem osob se specifickými poruchami učení (dále jen SPU) k digitálnímu obsahu a aplikacím je cílem dotazníkového šetření zjistit, jak digitální technologie osobám s SPU pomáhají, ale i jaké limity jim do života přinášejí.

Výzkum je určen všem osobám s SPU ve věkovém rozpětí 16 let – bez omezení horní věkové hranice. Pokud chcete přispět svou zkušeností k pojmenování a popisu aktuálního stavu přístupnosti ICT technologií pro osoby s SPU a podílet se tak na vytváření podkladů pro systémové a legislativní změny v naší společnosti, věnujte prosím 15 minut svého času vyplnění anonymního dotazníku na níže uvedeném odkazu.

Zapojení do šetření je zcela dobrovolné a nezjišťuje žádné osobní a citlivé údaje. Tato forma dotazování chrání anonymitu každého účastníka výzkumu. Sběr dat, tj. dotazník můžete vyplnit do 31. 3. 2024. Informace o výsledcích šetření a další výsledky projektu budeme průběžně zveřejňovat na webových stránkách projektu.

Předem děkujeme za Váš čas a vstřícnost.

Za realizační tým projektu

Helena Havlisová
havlis@pf.jcu.cz