0%
Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

Použití zdrojů učiteli matematiky

Vážení učitelé matematiky,
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy provádí mezinárodní výzkum o použití zdrojů učiteli matematiky při přípravě hodin a v jejich průběhu a o konceptech týkajících se zdůvodňování a/nebo dokazování. Ocenili bychom, kdybyste se výzkumu zúčastnili vyplněním tohoto dotazníku. Dotazník je složen ze tří částí. První část obsahuje otázky ohledně vašeho používání zdrojů. Ve druhé části pak jsou otázky týkající se zdůvodňování a/nebo dokazování. Poslední část je složena z demografických otázek, jako je věk, zkušenosti atp. Výsledky dotazníku budou zpracovány anonymně. 

Vyplnění dotazníku zabere maximálně 15 minut.  

Součástí výzkumu budou i krátké online rozhovory s učiteli. Jste-li ochotni zúčastnit se i této části výzkumu, napište na konci dotazníku svou emailovou adresu. Budeme vás kontaktovat.

Další informace o projektu najdete na: https://www.projectmatek.eu/matek-research/survey-information/czechinfo/

Děkujeme za Vaši účast.

 

Souhlasím s účastí ve výzkumu. Rozumím účelu a povaze této studie a účastním se dobrovolně. Jsem si vědom, že kdykoliv mohu dotazník ukončit. Stisknutím další souhlasíte s účastí ve studii za podmínek popsaných výše.